در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۶۹۴۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
گزارشی از وضعیت پاندمی کووید ۱۹؛
رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، به تحلیل و ارزیابی پاندمی کووید ۱۹ در ایران و جهان پرداخت.
مقایسه آمار کرونا در ایران و جهان/ وضعیت بیماری و فوتی‌هابه گزارش خبرگزاری دانا، محمدجواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید ۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می‌دهد که جمعیت بیماران جدید کشور که از ۲۳۲ هزار نفر در آبان به ۹۸ هزار نفر در آذر و به ۶۰ هزار نفر در دی کاهش یافته بود، در بهمن به ۶۸۹ هزار نفر (۱۱ برابر) افزایش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار در کشور تا آخر بهمن به بیش از ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که میزان بیماران جدید در دنیا در آذر از ۱۸ میلیون نفر در دی ماه به ۶۶ میلیون نفر و در بهمن به ۸۰ میلیون نفر رسیده است و در نتیجه میزان کل بیماران در دنیا تا آخر بهمن به بیش از ۴۲۳ میلیون نفر رسیده و در نتیجه ۱۹ درصد از این کل جمعیت بیمار دنیا، در بهمن ماه بوده است.

دهقانی گفت: روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در آبان ۰.۱۴ درصد، آذر ۰.۰۶ درصد، دی ماه ۰.۰۴ درصد متوقف شده و در بهمن با جهش ۱۰ برابری به ۰.۳۵ درصد رسیده است و البته ایران با این متوسط رشد روزانه بیماری در میان ۱۳ کشور در انتشار کووید ۱۹ (چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) هنوز در آخر جدول قرار گرفته است.

وی افزود: جهت اطلاع در بهمن متوسط رشد روزانه بیماری در کشورهای آلمان ۱.۶ درصد، فرانسه ۱.۱۹ درصد و روسیه ۱.۱۱ درصد بوده و به ترتیب در ردیف‌های اول الی سوم کشورهای همزمان قرار داشته‌اند. ضمناً میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در بهمن ماه به ۰.۷۱ درصد رسیده است.

دهقانی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران در میان کشورهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون بیمار (۳۹ کشور) از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در بهمن در جایگاه ۳۵ قرار گرفته است. کشورهای ژاپن با ۲.۶۶ درصد، دانمارک با ۲.۳۱ درصد، رژیم اشغالگر قدس با ۱.۷۵ درصد، اتریش با ۱.۶۵ و هلند با ۱.۶۴ درصد جز ۵ کشور اول هستند.

رئیس ISC افزود: آمار فوتی ایران که در آبان ۴۰۲۸ نفر، آذر ۲۲۱۱ نفر و در دی ماه به ۹۸۵ نفر کاهش یافته بود، در بهمن به ۲۶۴۶ نفر افزایش یافته است. بر این اساس، تا پایان بهمن کل جمعیت فوتی کشور به ۱۳۴ هزار و ۷۹۸ نفر رسیده است. همچنین، نرخ متوسط رشد فوتی روزانه کشور که در آبان ۰.۱۱ درصد، آذر ۰.۰۶ درصد و در دی به ۰.۰۳ درصد کاهش یافته بود، در بهمن به ۰.۰۷ افزایش یافته است.

وی گفت: جهت اطلاع، میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای کانادا ۰.۳۸ درصد، آمریکا ۰.۲۸ درصد و ترکیه ۰.۲۶ درصد بوده و به ترتیب در ردیف‌های اول الی سوم کشورهای همزمان قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در آذر ۰.۱۴ درصد، دی ۰.۱۳ درصد و در بهمن ۰.۱۸ درصد گزارش شده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بهمن ماه، ایران در میان همه کشورهای دنیا با بیش از ۲ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، از نظر متوسط نرخ رشد روزانه فوتی تقریباً در انتهای جدول این کشورها قرار دارد.

دهقانی ادامه داد: جهت اطلاع، در بهمن کشورهای استرالیا با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۱.۷۶ درصد، دانمارک ۰.۶۳ درصد و رژیم اشغالگر قدس با ۰.۵۵ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم دنیا قرار دارند.

وی افزود: نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران با رشد ناگهانی بیماری و نیز فوتی در بهمن وارد پیک جدید بیماری شده که لازم است با تداوم واکسیناسیون و نیز رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تجربه سابق نسبت به کنترل وضعیت در سراسر کشور اقدام گردد.

بررسی آمار شیوع بیماری

رئیس ISC گفت: نتایج و آمار سامانه کووید ۱۹ به همراه تحلیل‌های مقایسه‌ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا، با جمعیت بیماران کمتر از ۱۵ میلیون نفر برای یک سال کامل آمده است. به طوری که کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۱۵ میلیون نفر تا اول اسفند ۱۴۰۰ به ترتیب صعودی عبارت از آلمان، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است.

وی افزود: جهش شیب بسیار زیاد و ناگهانی ۴ کشور آلمان، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا از دی ماه ۱۴۰۰ کاملاً مشهود بوده و این روند کماکان ادامه دارد. در مقایسه با سایر کشورها، روند شیب افزایشی ایران از بهمن ماه آغاز شده است.

دهقانی گفت: تعداد کل بیماران جدید دنیا که در دی ۶۶ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر بود در بهمن به ۸۰ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر افزایش یافته است. در میان کشورهای همزمان، افزایش تعداد بیماران جدید در بهمن نسبت به دی برای برخی کشورها از جمله برزیل، روسیه، آلمان، ترکیه، ایران و پاکستان صورت گرفته است. به طور خاص افزایش ۳ برابری در برزیل (از ۱.۳ میلیون نفر به ۴.۵ میلیون نفر)، ۷ برابری در روسیه (۶۰۰ هزار نفر به ۴.۲ میلیون نفر)، افزایش ۳ برابری کشور آلمان (از ۱.۵ به ۵.۱ میلیون نفر) و ۱۱ برابری کشور ایران (از ۶۰ هزار نفر به ۶۸۰ هزار نفر) مشاهده می‌شود.

وی افزود: بیشترین میزان افزایش آمار بیماران در مرداد برابر با ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر بوده که در شهریور به ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان در آذر به ۹۸ هزار نفر و در دی ماه به ۶۰ هزار نفر یعنی کمترین میزان رسیده بود که در بهمن با جهش زیاد به ۶۸۸ هزار نفر یعنی بیش از ۱۱ برابر رسیده است.

دهقانی ادامه داد: میزان متوسط رشد بیماری در بهمن در کشورهای آلمان ۱.۶ درصد، فرانسه ۱.۱۹ درصد و روسیه ۱.۱۱ درصد بوده و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای همزمان قرار دارند.
متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در بهمن ماه برای همه کشورها به جز آلمان، روسیه، ترکیه، برزیل، پاکستان و ایران کاهش یافته است. به طور خاص میزان نرخ متوسط رشد روزانه بیماری در کشور آلمان از ۰.۶ به ۱.۶ درصد، روسیه از ۰.۲۲ به ۱.۱۱ درصد، ترکیه از ۰.۵۲ به ۰.۷۶ درصد، برزیل از ۰.۲ به ۰.۶ درصد، پاکستان از ۰.۱۴ به ۰.۳۶ درصد و ایران از ۰.۰۴ به ۰.۳۵ درصد افزایش یافته است.
دهقانی افزود: بدین ترتیب، روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در آبان ۰.۱۴ درصد، آذر ۰.۰۶ درصد، دی ۰.۰۴ درصد که در بهمن ماه متوقف و به ۰.۳۵ درصد افزایش یافته است. علیرغم این ایران از این نظر در انتهای کشورهای همزمان و البته قبل از چین قرار گرفته است.

بررسی آمار فوتی و بهبودی

رئیس ISC در ادامه گفت: تا اول اسفند ۱۴۰۰ سه کشور انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشورهای مورد نظر به لحاظ تعداد فوتی قرار دارند. روند افزایشی میزان فوتی ایران از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آغاز شده و آمار فوتی کشور در خرداد از اسپانیا و سپس در مرداد از آلمان و در مهر از فرانسه بیشتر شده است.

وی افزود: شیب روند فوتی از آبان کاهش یافته و این روند در آذر، دی و حتی بهمن نیز ادامه یافته است. این در حالی است که روند افزایشی میزان فوتی در سایر کشورها از جمله انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و ترکیه از دو ماه گذشته رخ داده است.

وی گفت: آمار فوتی در کل دنیا در دی ماه برابر با ۲۰۸ هزار نفر بوده که در بهمن به ۳۰۷ هزار نفر افزایش یافته است. بدین ترتیب کل فوتی در دنیا تا آخر بهمن به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

دهقانی افزود: روند افزایشی میزان فوتی تقریباً در همه کشورها به جز روسیه، آلمان و چین وجود داشته است. بیشترین تعداد فوتی در بهمن مربوط به کشور آمریکا است که از ۵۲ هزار نفر در دی به حدود ۷۵ هزار نفر در بهمن رسیده است. بیشترین افزایش تعداد فوتی در بهمن نسبت به دی، در کشور برزیل از ۴۲۶۰ نفر به بیش از ۲۱ هزار نفر و ایران از ۹۸۵ نفر به بیش از ۲۶۰۰ نفر بوده است.
همچنین، آمار بهبودی در کل دنیا در دی برابر با ۲۸ میلیون نفر بوده که در بهمن به ۷۲ میلیون نفر افزایش یافته است. بدین ترتیب کل بهبود یافتگان در دنیا تا آخر بهمن به بیش از ۳۴۸ میلیون نفر رسیده است.

رئیس ISC گفت: میزان جمعیت بهبود یافته در بهمن نسبت به دی در اغلب کشورهای همزمان به میزان زیادی افزایش یافته است. به طور خاص میزان بهبودی کشور برزیل از ۴۳۷ هزار نفر به ۳ میلیون نفر (حدود ۸ برابر)، فرانسه از ۲ میلیون نفر به ۹ میلیون نفر (۴.۵ برابر) و اسپانیا از ۴۰۰ هزار نفر به حدود ۳ میلیون نفر (۷ برابر) رسیده است. تعداد بهبود یافتگان ایران در دی ماه ۶۰ هزار نفر بود که در بهمن به ۳۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ایران در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با تعداد فوتی ۱۶۱۵۳ نفر بالاترین فوتی را داشته است. روند کاهشی از مهر آغاز شده و تعداد فوتی ۴۰۲۸ نفر در آبان به ۲۲۱۱ نفر در آذر و به ۹۸۵ نفر در دی ماه یعنی کمترین میزان در طول سال گذشته رسیده بود ولی این آمار به ۲۶۴۶ نفر در بهمن ماه افزایش یافته است.

دهقانی گفت: در بهمن ماه، میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای کانادا ۰.۳۸ درصد، آمریکا ۰.۲۸ درصد و ترکیه ۰.۲۶ درصد بوده و به ترتیب در ردیف‌های اول الی سوم کشورهای همزمان قرار دارند. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در آبان ۰.۱۱ درصد، در آذر ۰.۰۶ درصد، دی ۰.۰۳ درصد و در بهمن به ۰.۰۷ درصد رسیده است.

بررسی وضعیت سایر کشورهای جهان

رئیس ISC ادامه داد: میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در آذر ۱۸ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر بود که در دی با افزایش ناگهانی بیش از سه برابر به ۶۶ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر رسید و در بهمن به ۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر بیمار رسیده و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر بهمن به بیش از ۴۲۳ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر رسیده است. در واقع ۱۹ درصد از این کل جمعیت بیمار دنیا، در بهمن ماه بوده است.

وی افزود: میزان کل جمعیت بیمار در ایران با افزایش ۶۸۸ هزار نفر در بهمن به بیش از ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۱۲ قرار دارد. بر اساس این گزارش، ایران در بهمن با میزان متوسط رشد روزانه بیماری ۰.۳۵ درصد در جایگاه ۳۵ جدول قرار دارد.

دهقانی گفت: در بهمن ماه، کشورهای ژاپن با میزان متوسط رشد روزانه بیماری ۲.۶۶ درصد، دانمارک با ۲.۳۱ درصد، رژیم اشغالگر قدس با ۱.۷۵ درصد، اتریش با ۱.۶۵ درصد و هلند با ۱.۶۴ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا پنجم دنیا قرار دارند.

وی افزود: آمار فوتی ایران که در آبان ۴۰۲۸ نفر، آذر ۲۲۱۱ نفر و در دی به ۹۸۵ نفر کاهش یافته بود در بهمن به ۲۶۴۶ نفر افزایش و بر این اساس تا پایان بهمن آمار کل فوتی کشور به ۱۳۴ هزار و ۷۹۸ نفر رسیده است. نرخ متوسط رشد روزانه فوتی ایران که در آبان ۰.۱۱ درصد، در آذر ۰.۰۶ درصد و در دی به ۰.۰۳ درصد کاهش یافته در بهمن به ۰.۰۷ افزایش یافته و ایران از این نظر در انتهای جدول و جایگاه سی و ششم قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: جهت اطلاع، در بهمن کشورهای استرالیا با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۱.۷۶ درصد، دانمارک ۰.۶۳ درصد و رژیم اشغالگر قدس با ۰.۵۵ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم دنیا قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا که در آذر ۰.۱۴ بود با اندکی کاهش به ۰.۱۳ درصد در دی و در بهمن به ۰.۱۸ درصد رسیده است.

ارسال نظر