در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۰۵۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۵
بر اساس تعرفه‌های اعلام شده وزارت بهداشت هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های درجه ۱ بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ در اتاق یک تختی ۶.۸۱۲.۰۰۰ ریال، اتاق دو تختی درجه یک ۵.۱۱۲.۰۰۰ ریال، اتاق سه تختی و بیشتر ۳.۴۰۶.۰۰۰ ریال می‌باشد.

نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ این در حالی است که هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان بخش خصوصی درجه یک اتاق یک تختی 30.433.000 ریال، اتاق دو تختی 23.668.000ریال و اتاق سه تختی و بیشتر 16.906.000 ریال می باشد.

در این گزارش به تعرفه های بخش دولتی و خصوصی، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره، تعرفه خدمات پرستاری در منزل، تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 1401 پرداخته شده است و در انتهای گزارش اشاره کوچکی به تعرفه های سال 1395 شده است.

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401 به شرح زیر است:


الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

ب- ارزیابی و معاینه(ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی(به استثنای پزشکان عمومی) تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

پ-ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:


1- ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت به شرح زیر تعیین می شود:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

 

ت- هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1401، به شرح جدول زیر است:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

تبصره: داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی(پاراکلینیک)مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان های بیمه گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تامین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مرکز را ندارند.

 

چ- تعرفه خدمات شایع(گلوبال) اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی در سال 1401:


1- تعرفه های خدمات سرپایی در مان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

 

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

2-تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار(TC) در بخش دولتی در سال 1401 به شرح جدول زیر تعیین می شود:

 

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

تبصره: خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدار و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1401 به شرح زیر است:

الف- ارزیابی و معاینه(ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

پ-سقف تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی در سال 1401، به شرح جدول زیر است:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

 

ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:


1-تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

2- تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال 1401 به شرح جدول زیر تعیین می شود:

 

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

تبصره: خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدار(TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد(کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

 

فهرست تعرفه خدمات پرستاری در منزل:

 

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

1- ارایه و دریافت تعرفه این خدمات صرفا در صورت ثبت به صورت الکترونیک امکان پذیر می باشد.
2-هزینه ایاب و ذهاب متناسب با نرخ کرایه آژانس مصوب در هر شهر که مورد تایید کمیته استانی تعیین سقف تعرفه های هر استان باشد و یا براساس فاکتورهای ارایه شده قابل محاسبه می باشد.
3- در مواردی که خدمت به جزء فنی (براساس کتاب ارزش نسبی) نیاز داشته است، در کد مربوطه لحاظ گردیده است.
4-هزینه مواد مصرفی به جز در مواردی که در شرح اشاره شده است به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد.
5- تزریق داروهای حساس و بیولوژیک و سایر داورها بر اساس ابلاغیه ها و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در منزل مجاز نمی باشد.
6-خدماتی که ارایه آنها نیازمند تجویز پزشک می باشد، بدون تجویز پزشک در منزل امکان پذیر نمی باشد.

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس- 1401

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

 

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

 

تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401 ، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای معادل جدول زیر تعیین می گردد:

جدول/ جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی

جزئیات هزینه یک شب بستری در بیمارستان دولتی و خصوصی در سال 95

 

معاون وزیر بهداشت جزئیات هزینه‌های جدید خدمات بستری و پاراکلینیک را تشریح کرد و گفت: تعرفه یک شب اقامت در بیمارستان درجه یک دولتی در اتاق های عمومی 1،332،000 ریال، در بیمارستان عمومی غیردولتی 1،930،00ر یال و در بیمارستان خصوصی 3،600،000 ریال است.

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت ضمن توضیح جزییات تعرفه‌های سال 1395 گفت: علی‌رغم مشکلات و تنگناهای مالی امسال دولت، درصد پرداختی مردم در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت تغییر نخواهد کرد.

وی افزود: در تدوین تعرفه‌های 95 راهبردهایی چون ویزیت سرپایی پزشکان برای کاهش خدمات بستری و خدمات پاراکلینیکی غیر ضرور و لزوم ارتقاء طب بالینی، توجه به هزینه اقامت بیماران در بیمارستان، نظر به اهمیت کیفیت این خدمات برای مردم، افزایش پزشکان تمام وقت جهت حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، عدم افزایش درصد پرداختی مردم در مراکز دولتی و حفظ فرانشیز 3و6درصد برای خدمات بستری جهت ساکنان شهرها و روستاها مورد توجه بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: تعرفه امسال منطبق با برنامه پنجم توسعه، مراکز درمانی را به سه گروه دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی تقسیم کرده است که رشد متوسط تعرفه در هر سه گروه 10درصد است. در این ابلاغیه حق العلاج پزشکان (ضریب k) در هر سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی 5درصد رشد داشته است و به این ترتیب مبلغ ریالی ضریب k در بخش دولتی 92400 ریال و در بخش خصوصی 400،000 ریال خواهد بود.


وی ادامه داد: در سال 95 طبق تعرفه مصوب در بخش دولتی ویزیت پزشک عمومی 106,000 ریال، پزشک متخصص 132,000 ریال و پزشک فوق تخصص 160,000 ریال و در بخش خصوصی ویزیت پزشک عمومی 220,000 ریال، پزشک متخصص 345,000 ریال و پزشک فوق تخصص 430,000 ریال است. تعرفه یک شب اقامت در بیمارستان درجه یک دولتی در اتاق های عمومی 1،332،000 ریال، در بیمارستان عمومی غیردولتی 1،930،00ر یال و در بیمارستان خصوصی 3،600،000 ریال است.

آقاجانی تصریح کرد: تعرفه خدمات پاراکلینیک (آزمایشگاه ، رادیولوژی و ...) در بخش دولتی نسبت به سال گذشته 5 درصد و در بخش خصوصی 7/11 درصد رشد داشته است. اصل مهم در مورد این مصوبه رعایت دقیق قانون وتعرفه‌های ابلاغی از سوی دولت است و تمام موسسات پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی و تمام صاحبان حرف پزشکی مکلفند تعرفه‌های ابلاغی را به دقت رعایت کنند. همچنین دریافت هرگونه وجهی بابت خدمات بستری خارج از صندوق بیمارستان و خارج از صورت حساب ممنوع است و سیستم‌های نظارتی حوزه سلامت بر اجرای تعرفه‌ها نظارت خواهند داشت همچنین به منظور نظارت مردمی و جلوگیری از تخلفات احتمالی سامانه 1690 در سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردمی است.

ارسال نظر