در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۲۷۰۵
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۸
انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری معاونت علمی انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان برگزار می‌کند:
انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری معاونت علمی انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان دوره قوانین کاربردی و مهم آموزش و پرورش (آنچه که دانشجومعلمان و معلمان ضروری است بدانند) را برگزار می‌کند.

انجمن علمی علوم تربیتی با همکاری معاونت علمی انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان دوره قوانین کاربردی و مهم آموزش و پرورش (آنچه که دانشجومعلمان و معلمان ضروری است بدانند) را با حضوربا حضور جناب آقای دکتر داوود جعفری برگزار می‌کند.

با حضور جناب آقای دکتر داوود جعفری
معاونت دانشگاه فرهنگیان 

زمان برگزاری: 

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۲۱ 

رایگان و در بستر مجازی 

لینک شرکت در برنامه در کانال های تلگرام زیر قرار خواهد گرفت :

Anj_cfu@ 

anjoman_eslami_cfu@  

لینک شرکت در برنامه:

https://vc.cfu.ac.ir:443/educationalscience1402/ 

 

 

ارسال نظر