در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۳۳۷۱
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع اعطای مجوز داروخانه آموزشی به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه جهت عرصه آموزش دانشجویان داروسازی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری دانا بر اساس آرای دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده های علوم پزشکی فردوس و کاشمر موافقت شد.

آخرین مصوبات جلسه ۲۸۹ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد.

مجوز راه اندازی رشته / مقاطع در برخی از دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی، موافقت با تاسیس برخی از دانشکده ها در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد و موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی از جمله مصوبات این جلسه بود.

همچنین موضوع اعتباربخشی دانشکده های پزشکی و داروسازی به همراه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و ارائه اخطار آموزشی به برخی از رشته / مقاطع دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه تاسیس پژوهشکده در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.

همچنین براساس سیاست کلی مقرر شد با توجه به نیاز دانشجویان رشته دکتری عمومی داروسازی به عرصه آموزش داروخانه شهری، طبق آیین نامه های مصوب دبیرخانه، مجوز داروخانه آموزشی به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اعطاء شود.

ارسال نظر