در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۳۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶
شرایط ارائه خوابگاه و اسکان دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در ۶۸ دانشگاه وابسته به وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا شرایط و ضوابط برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در زمینه ارائه خوابگاه و اسکان اعلام شده است.

از تعداد ۶۷ دانشگاهی که شرایط خوابگاهی خود را اعلام کرده اند حدود ۵۷ دانشگاه تاکید کرده اند که تحت شرایط خاص به دانشجویان کارشناسی ارشد خوابگاه ارائه می کنند.

تعداد ۱۰ دانشگاه نیز عدم ارائه خوابگاه را در شرایط خود به داوطلبان اعلام کرده اند تا داوطلبان بر مبنای این شرایط، کدرشته محل های خود را انتخاب کنند.

به طور تقریبی حدود ۶۰ دانشگاه اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه متاهلی و امکانات خوابگاهی برای دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، پردیس و مجازی هستند.

شرایط و ضوابط دانشگاه های کشور در ارائه خوابگاه و امکانات اسکان در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف دانشگاه شرایط خوابگاهی
۱ دانشگاه تبریز اسکان دانشجویان در خوابگاه خودگردان برای متقاضیان رشته های علوم دامی و علوم و مهندسی جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز در محل تحصیل شهرستان اهر
۲ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۳ دانشگاه ارومیه

واگذاری خوابگاه دانشجویی ملکی به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از زمان شروع تحصیل به مدت چهار نیمسال.

به دانشجویان دوره های پردیس بین الملل و نوبت دوم خوابگاه دانشجویی ملکی تعلق نمی گیرد.

۴ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه به صورت محدود و بر اساس اولویت سرای دانشجویی ملکی در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد قرار می دهد.
۵ دانشگاه محقق اردبیلی

به دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه) در سایت اصلی دانشگاه برابر سنوات مجاز خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد. (چهار نیمسال اول).

پردیس دانشگاهی سبلان نمین به دانشجویان روزانه خوابگاه دولتی بر اساس اولویت واگذار می کند.

دانشکده کشاورزی مشگین شهر تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد و در صورت امکان کمک هزینه خوابگاهی به دانشجویان اختصاص خواهد یافت.

دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان فقط به دانشجویان خواهر روزانه خوابگاه دولتی واگذار می کند.

دانشگاه تعهدی بر واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه ندارد.

در صورت امکان و فراهم شدن، خوابگاه خودگردان) واگذار خواهد شد. تعداد محدودی خوابگاه متأهلی به دانشجویان متأهل براساس اولویت بندی واگذار خواهد شد.

۶ دانشگاه اصفهان

اولویت واگذاری خوابگاه دانشجویان، پسر و دختر مجرد و غیر بومی است. دانشگاه نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس، مجازی، پسادکتری و دانشجویانی که مسافت محل زندگی آنها تا دانشگاه کمتر از ۸۰ کیلومتر است تعهدی ندارد ولی در صورت وجود اسکان ،تقاضا بررسی می شود.

خوابگاه دانشجویان نوبت دوم تحت حمایت صندوق رفاه دانشجویان نیست لذا تعیین مبالغ آن به عهده دانشگاه است.

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برای برادران در طول سنوات مجاز تحصیلی، خوابگاه واقع در خارج از سایت اصلی دانشکده به صورت خودگردان اختصاص می دهد.

۷ دانشگاه کاشان

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. دانشجویان شبانه امکان استفاده از خوابگاه صندوق رفاه را نداشته و در صورت امکان از خوابگاه خودگردان با قیمت تمام شده بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال برای هر ترم استفاده خواهند کرد.

دانشجویان روزانه در سال اول تحصیلی در خوابگاه های خودگردان اسکان داده می شوند. این خوابگاه ها در مجموعه دانشگاه قرار دارد و اجاره بهای آنها متغیر بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال برای یک نیمسال تحصیلی است.

اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص می شود. در سال دوم به بعد، در صورت داشتن ظرفیت خالی، دانشجویان روزانه در خوابگاه های صندوق رفاه اسکان داده می شوند.

۸ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۹ پژوهشکده مطالعات واژه گزینی (تهران) پژوهشکده خوابگاه ندارد.
۱۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی پژوهشگاه دارای خوابگاه است.
۱۱ پژوهشگاه رنگ پژوهشگاه مسئولیتی جهت خوابگاه پذیرفته شدگان ندارد.
۱۲ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری امکان اقامت برای خواهران فراهم است.
۱۳ دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره روزانه کارشناسی ارشد، تعهد واگذاری خوابگاه ندارد، لیکن اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر حسب رتبه قبولی متقاضیان، به تدریج و براساس ظرفیت خالی دانشگاه خواهد بود. در صورت امکان تأمین خوابگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ۴ نیمسال (با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب) حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.

دانشگاه امکان تأمین خوابگاه برای دوره های نوبت دوم، آموزش مجازی، پردیس دانشگاهی، دانشجویان شاغل، بورسیه، غیرروزانه و بومی (استان های تهران و البرز) را ندارد.

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۱۴ دانشگاه تهران دانشگاه در دوره های نوبت دوم فاقد خوابگاه است.
۱۵ دانشگاه جامع امام حسین (ع) به کلیه دانشجویان برادر غیر بومی خوابگاه مجردی تعلق می گیرد و دانشگاه تعهدی برای خوابگاه دانشجویان خواهر ندارد.
۱۶ دانشگاه خوارزمی

اسکان ورودی های جدید صرفا برای دانشجویان غیر بومی نوبت روزانه امکان پذیر است.

دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان نوبت دوم، آموزش مجازی، پردیس و دانشجویان دارای بعد مسافت استان های البرز و تهران ندارد.

۱۷ دانشگاه شاهد

به کلیه دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی مجردی واگذار می شود.

به کلیه دانشجویان شهریه پرداز، میهمان، شاغل، بورسیه، در صورت داشتن ظرفیت و امکانات و تاییدیه کمیته اسکان، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی واگذار می شود.

۱۸ دانشگاه شهید بهشتی

خوابگاه به ساکنان شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز تعلق نمی گیرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلان است.

دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان شبانه، پردیس، مجازی، مهمان و انتقالی ندارد.

برای دانشجویان ترم ۵ دوره کارشناسی ارشد از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ امکان تخصیص خوابگاه وجود ندارد.

۱۹ دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دانشگاه دارای خوابگاه رایگان در شهر تهران و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به دانشگاه است. خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم تعلق نمی گیرد.
۲۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه متعهد ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه به نرخ مصوب دولتی در طول سنوات مجاز تحصیل (کارشناسی ارشد ۵ ترم از بدو ورود) است و در صورتیکه دانشگاه دانشجویی را در سنوات غیرمجاز تشخیص دهد، موضوع تعرفه های سنوات اعمال خواهد شد.

دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه (با قیمت مصوب) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با وضعیت نوبت دوم، بین الملل و پردیس ندارد.

۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان روزانه برحسب اولویت رتبه های ورودی خواهد بود.

برای دانشجویان نوبت دوم امکانات خوابگاهی وجود ندارد.

۲۲ دانشگاه صنعتی شریف

تامین خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز، با توجه به اولویت ها در قالب محدودیت های دانشگاه امکان پذیر است.

حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی است.

به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه برای دانشجویان شبانه وجود ندارد. متقاضیان حایز شرایط استفاده از خوابگاه باید نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه پرداخت کنند.

اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف تابع شرایط روز پاندمی کووید ۱۹ و مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد پیشگیری کرونای دانشگاه خواهد بود.

۲۳ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه دارای خوابگاه مجردی در تهران و شاهین شهر و خوابگاه متاهلی صرفا در شاهین شهر است. (با رعایت مقررات وزارت دفاع)

به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسکان و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان شبانه در واحد تهران خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه فاقد امکانات خوابگاهی در واحد شیراز است.

۲۴ دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجویان دوره روزانه کارشناسی ارشد با رتبه های زیر ۱۰۰ از اولویت واگذاری خوابگاه برخوردار خواهند شد. سایر دانشجویان دوره روزانه (با اولویت دانشجویان دختر) درصورت وجود ظرفیت اسکان داده خواهند شد.

دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان شبانه، مهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل ندارد و درصورت امکان درخوابگاه های خودگردان اسکان داده خواهند شد.

به دلیل محدودیت ظرفیت به دانشجویان ساکن در استانهای تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی خوابگاه تعلق نمی گیرد.

حداکثر زمان استفاده ازخوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه تا سقف ترم های مجاز (حداکثر ۴ نیمسال) و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال است.

دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان پردیس خودگردان ندارد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۲۵ دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه برای دانشجویان روزانه (در چهار نیمسال) به تعداد محدود و با توجه به کاهش ظرفیت های اسکان ناشی از رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت وجود امکانات خوابگاهی، خوابگاه واگذار می کند.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان دوره شبانه و پردیس خودگردان است.

واحدهای شهرستان های نور و دماوند فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی هستند.

۲۶ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تخصیص خوابگاه به دانشجویان ندارد.
۲۷ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در صورت وجود امکانات و شرایط به پذیرفته شدگان نهایی آزاد و بورسیه خوابگاه مجردی با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب واگذار خواهد شد.
۲۸ دانشگاه امام صادق (ع)

در واحد برادران دانشگاه در صورت فراهم بودن شرایط و وجود ظرفیت خالی به متقاضیان خوابگاه تعلق می گیرد.

پردیس خواهران واجد خوابگاه است و در اختیار پذیرفته شدگان شهرستانی قرار خواهد گرفت.

۲۹ دانشگاه هنر تهران

دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ فاقد امکانات خوابگاهی است.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

۳۰ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موسسه دارای دو خوابگاه ویژه خانم ها و آقایان در محدوده مرکز شهر تهران است.
۳۱ دانشگاه شهرکرد

به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، صرفا امکان واگذاری خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان دوره روزانه و با اولویت بندی مطابق با مقررات شورای خوابگاه دانشجویی دانشگاه حداکثر ۴ ترم امکان پذیر است.

امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه، میهمان، انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت و برابر با مقررات شورای خوابگاه های دانشگاه.

۳۲ دانشگاه بیرجند

اعطای خوابگاه های ملکی و استیجاری پردیس های دانشگاه به تمام پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه

اعطای خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه در صورت کمبود ظرفیت اسکان در پردیس دانشگاه

در اختیار قراردادن خوابگاه متأهلی به صورت محدود (دانشجویان غیر بومی، دانشجو بودن زوجین، دانشجویان ممتاز، قهرمانان ورزشی و دانشجویان شاهد و ایثارگر در اولویت اسکان قرار خواهند گرفت.

اعطای خوابگاه های خودگردان به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت

۳۳ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است.
۳۴ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی بوده و دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری (با تامین هزینه توسط دانشجو) برای خواهران و برادران است.
۳۵ دانشگاه فردوسی مشهد

خوابگاه به حداکثر ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی و غیرشاغل که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از صد کیلومتر باشند (با رعایت اولویت بر اساس فاصله، در صورت وجود گنجایش) تعلق می گیرد.

خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم تعلق نمی گیرد؛ لکن امکان بهره برداری از خوابگاه صرفا برای پذیرفته شدگان دختر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت، با اخذ هزینه بیشتر در خوابگاه های خودگردان بنیاد دانشگاهی واقع در پردیس دانشگاه یا خارج از پردیس دانشگاه، میسر خواهد بود.

خوابگاه متأهلی در سال نخست تحصیل، به دانشجو تعلق نمی گیرد. با توجه به محدودیت ظرفیت، خوابگاه متأهل صرفا به آن دسته از دانشجویانی اختصاص می یابد که ضمن دارا بودن شرایط عمومی، از لحاظ امتیاز، نسبت به سایر متقاضیان، برتری کسب کرده باشند. به علت محدودیت در تعداد خوابگاه متأهلی، مدت واگذاری یک سال و صرفا در بازه سنوات مجاز است.

۳۶ دانشگاه نیشابور دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است. دانشجویان می توانند از خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه با ظرفیت محدود استفاده کنند.
۳۷ دانشگاه بجنورد

دانشگاه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه نداشته و متناسب با امکانات و ظرفیت های موجود خوابگاهی، مطابق دستوالعمل اسکان دانشجویان عمل می کند.

امتیاز اسکان برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر سه نیمسال اول تحصیل اختصاص می یابد.

۳۸ دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان می توانند از خوابگاه غیردولتی تحت نظارت استفاده کنند.
۳۹ دانشگاه صنعت نفت امکان استفاده از خوابگاه دانشگاه برای دانشجویان وجود دارد.
۴۰ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد از زمان شروع تحصیل به مدت ۴ نیمسال مطابق مقررات خوابگاه واگذار می کند.

شرایط و ضوابط دانشگاه های کشور در ارائه خوابگاه و امکانات اسکان در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف دانشگاه شرایط خوابگاهی
۴۱ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان دانشگاه به کلیه دانشجویان روزانه خوابگاه می دهد.
۴۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کلیه دانشجویان دختر و پسر غیر بومی در خوابگاه دولتی اسکان پیدا می کنند.

دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلین است.

۴۳ دانشگاه سمنان امکان تخصیص خوابگاه در طول تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی از ورودی مهرماه ۱۴۰۲ امکان پذیر است.
۴۴ دانشگاه صنعتی شاهرود صرفا به دانشجویان روزانه در سنوات مجاز (حداکثر ۴ نیمسال) خوابگاه اختصاص داده خواهد شد.
۴۵ دانشگاه ولایت ایرانشهر

به کلیه پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان خوابگاه تعلق می گیرد.

به کلیه پذیرفته شدگان دختر دوره شبانه حتی الامکان خوابگاه، تعلق می گیرد و به پذیرفته شدگان پسر دوره شبانه در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه اختصاص داده می شود.

۴۶ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه به همه دانشجویان دختر خوابگاه ارائه می دهد و برای دانشجویان پسر خوابگاه به صورت خودگردان است.
۴۷ دانشگاه شیراز دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان دختر و پسر واحد پردیس بین الملل (خودگردان) معذور است.
۴۸ دانشگاه صنعتی شیراز اولویت در واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر است.
۴۹ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه اعم از دولتی، خصوصی، خودگردان است و هیچگونه تعهدی نسبت به تامین و اسکان دانشجویان غیر بومی در خوابگاه های سطح شهر را ندارد.
۵۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشگاه فقط برای ۳۰ درصد از دانشجویان جدید الورود غیربومی در مقطع کارشناسی ارشد و با رعایت اولویت بندی، خوابگاه ارائه می دهد.
۵۱ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه فاقد امکانات خوابگاه ملکی است، نیاز دانشجویان، از طریق خوابگاه های خودگردان عمدتا تامین خواهد شد.
۵۲ دانشگاه صنعتی کرمانشاه خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه
۵۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علاوه بر دوره های روزانه، امکان اسکان و ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد را هم فراهم کرده است.
۵۴ دانشگاه گلستان دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه برای خواهران و برادران است.
۵۵ دانشگاه گیلان به دلیل محدودیت در ظرفیت اسکان، واگذاری خوابگاه مجردی به متقاضیان کارشناسی ارشد روزانه و غیربومی به شرط ثبت تقاضا و بر اساس اولویت، انجام خواهد شد.
۵۶ دانشگاه لرستان

دانشگاه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت ۴ نیمسال خوابگاه واگذار می کند.

به دانشجویان دوره پردیس خودگردان دانشگاه در صورت ظرفیت خوابگاه تعلق می گیرد.

۵۷ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۵۸ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به دانشجویان روزانه با مسافت کمتر از ۸۰ کیلومتر، دوره شبانه و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه دارای خوابگاه متأهلی نیست.

۵۹ دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) دانشگاه فاقد خوابگاه است و تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد و می تواند به خوابگاه های خودگردان معرفی کند.
۶۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دارای امکانات رفاهی شامل خوابگاه است.
۶۱ دانشگاه مازندران با توجه به کمبود خوابگاه دانشجویی، اولویت اسکان با دانشجویان غیر بومی است.
۶۲ دانشگاه اراک ورودی های روزانه دارای خوابگاه و شبانه فاقد خوابگاه است.
۶۳ دانشگاه تفرش به کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد تا پایان نیمسال چهارم خوابگاه تعلق خواهد گرفت. در صورت وجود ظرفیت خالی امکان استفاده از خوابگاه برای نیمسال پنجم نیز وجود خواهد داشت.
۶۴ دانشگاه صنعتی اراک خوابگاه ملکی برای دانشجویان دختر موجود است. خوابگاه خودگردان غیردولتی برای دانشجویان پسر موجود است.
۶۵ مرکز آموزش عالی محلات مرکز دارای خوابگاه استیجاری است.
۶۶ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه فاقد خوابگاه تملکی است و دانشجویان می توانند از خوابگاه های خودگردان زیر نظارت دانشگاه استفاده کنند.
۶۷ دانشگاه ملایر

به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دوره روزانه تا ۴ نیمسال خوابگاه تعلق می گیرد.

به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دوره شبانه تا ۴ نیمسال بر اساس قیمت مصوب خوابگاه های خودگردان، خوابگاه تعلق می گیرد.

۶۸ دانشگاه اردکان دانشگاه دارای ظرفیت محدود خوابگاه استیجاری خودگردان است.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ می توانند با توجه به شرایط اعلامی از سوی دانشگاه ها، تا شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ارسال نظر