در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۵۵۲۴
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خبر داد
بنا بر اعلام رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده شده و از ابتدای زمستان جاری یعنی در دی ماه برای اجرای آزمایشی به همه مدارس ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دانا، یکی از اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بررسی ابعاد و ایجاد الگویی برای «مدرسه تراز سند تحول بنیادین» بود.

در واقع مسئولیت ایجاد الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر عهده این پژوهشگاه است تا نهایتا با مشخص شدن ابعاد و مولفه‌های مدرسه در تراز سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش بتواند مدارس را بر اساس مولفه‌ها و شاخص‌هاس تعیین شده رتبه‌بندی کند.

در همین راستا، علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای سه مرحله است، اظهارکرد: مرحله نخست آن تدوین الگوی مدرسه در تراز سند تحول است. مرحله دوم ارزیابی وضعیت موجود مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مرحله سوم طراحی و اجرای برنامه عمل برای هر مدرسه و به منظور رسیدن به جایگاه تحولی است.

وی از طراحی الگوی مدرسه در تراز سند تحول به عنوان مرحله نخست اجرای «مدرسه در تراز سند تحول بنیادین» خبر داد و گفت: هم‌اکنون الگوی مدرسه در تراز سند تحول آماده شده است و از ابتدای همین زمستان و در دی ماه به تمام مدارس برای اجرای آزمایشی ابلاغ می‌شود. همچنین همزمان با مرحله نخست، مرحله دوم یعنی شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود در مدارس نیز ابلاغ می‌شود تا مدارس به صورت داوطلبانه و آزمایشی خودشان را با الگوی تراز و وضعیت مطلوب بسنجند و ببینند در چه جایگاهی قرار دارند تا بتوانیم پس از آن گام‌های بعدی برنامه تحولی را برداریم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام مدارس بر اساس الگوی یاد شده می‌توانند خود را ارزیابی کنند، تصریح کرد: الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و شاخص‌های ارزیابی وضعیت موجود مدارس به تمام مدارس ابلاغ می‌شود اما اجرای آن آزمایشی و داوطلبانه است. در گام اول مدارسی که تمایل به انجام این کار دارند به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده و به ما گزارش می دهند ولی در گام‌های بعدی، این طرح طی یک فرایندی اجرا می‌شود.

به گفته محبی، در آینده قرار است به ازای تعداد معینی از مدارس، یک ارزیاب حرفه‌ای و یک راهنما تعیین شود تا نحوه درست ارزیابی را در مدارس اجرا کنند.


وی با بیان اینکه الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای ۵ عنصر اساسی و بعد و حدود ۵۰ شاخص است، درباره این پنج عنصر عنوان کرد: پنج بعد تحول در مدرسه شامل «مدیریت و راهبری مدرسه»،  «کنشگران اصلی مدرسه اعم از معلمان، مربیان، دانش آموزان، والدین و جامعه محلی»، «برنامه درسی و تربیتی»، «فضای فرهنگی و فیزیکی مدرسه» و بعد «نتیجه و پیامد مدرسه» می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  با بیان اینکه بعد «نتیجه و پیامد مدرسه» به موضوع خروجی مدرسه پرداخته می‌شود  که سه مولفه اصلی دارد، تصریح کرد: سه مولفه اصلی بعد نتیجه و پیامد مدرسه شامل مولفه دانش آموز، مولفه همکاران و مدرسه و مولفه جامعه محلی می‌شود. در بعد دانش آموزی قرار است میزان دستیابی به شایستگی‌های اساسی و مهارت‌های زندگی بر اساس سند تحول سنجیده شود. همچنین استانداردهای علمی در برنامه‌ درسی ویژه حوزه‌های تربیت و یادگیری تعیین شده که بر اساس تربیت تمام ساحتی است.

محبی درباره دو مولفه همکاران و مدرسه و مولفه جامعه محلی در ذیل بعد «نتیجه و پیامد مدرسه» طراحی شده در الگو مدرسه در تراز سند تحول بنیادین نیز بیان کرد: در بعد همکاران، کارمندان و مدرسه نیز به معلمان توجه شده است. از سوی دیگر به ابعاد مدرسه پژوهنده و مدرسه یادگیرنده اشاره شده است و میزان تعلق و تعهد سازمانی مدرسه و کارکنان آن سنجیده می‌شود. در بعد خانواده هم ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای، آموزشی و تربیتی والدین و نیز میزان تعامل آنها با مدرسه و مشارکت آنها با مدرسه سنجیده می‌شود.

ارسال نظر