برچسب ها - آیت الهی
در همایش «تکنولوژی و فرهنگ»؛
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: عنصر اخلاق در تکنولوژی نقش مهم و راهبردی دارد و در زمان استفاده از تکنولوژی باید عواقب و دستاوردهای فناوری را بررسی کرد.
کد خبر: ۱۳۱۵۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

حقیقی ترین معنای زندگی در انجام عمل صالح توسط فرد و ایمان به خداوند و باور به معاد است.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

پاسخ به پرسش از معنای زندگی دغدغه بسیاری فیلسوفان و اندیشمندان بوده است. برخی همچون نیچه، شوپنهاور و سارتر معنایی برای زندگی قائل نبوده اند. ولی بسیاری دیگر سعی کرده اند به این پرسش پاسخهای متفاوتی بدهند و با استدلال نشان دهند دیدگاه آنها می تواند بهتر معنای زندگی را تبیین کند.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

در نشست فضای مجازی مدارس اسلامی مطرح شد؛
استاد آیت الهی در دومین نشست دبیرخانه ایده های نو مدارس اسلامی تغییرات فرآیند تعلیم و تربیت در آینده را واکاوی کرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

استاد آیت الهی در نشست فضای مجازی مدارس اسلامی گفت: ایجاد فضای مجازی تعاملی به سبب اهمیت سلامت دانش آموزان در این فضا بسیار مهم و حیاتی است.
کد خبر: ۱۲۴۵۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

آخرین اخبار