برچسب ها - تپه رستم
توسط گروه باستان شناسی؛
در پی برنامه‌های گروه باستان‌شناسی دانشکده هنر و معماری که با هدف آموزش دانشجویان باستان‌شناسی و استفاده از توان متخصصان داخلی و بومی جهت کاوش در محوطه‌های کلیدی سیستان صورت می‌گیرد، دومین فصل‌کاوش در تپه رستم سیستان توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه باستان‌شناسی دانشگاه زابل با اهدافی جدید و رویکردی متفاوت آغاز شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

آخرین اخبار