برچسب ها - علوم همگرا
کارگروه دانشجویی نوروفیل امیرکبیر برگزار می‌کند:
کارگروه دانشجویی نوروفیل امیرکبیر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برنامه بازدید از پژوهشکده علوم همگرا NBIC را برگزار می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

آخرین اخبار