برچسب ها - معنای زندگی
حقیقی ترین معنای زندگی در انجام عمل صالح توسط فرد و ایمان به خداوند و باور به معاد است.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

معنای زندگی با تلاش مداوم و آگاهانه و از روی اختیارِ فرد برای تعالی یافتن در زندگی تلازم دارد. یکی از موارد تعالی من در این زندگی دنیایی، به میزان درک هویت من برمی گردد. یعنی بدانم هویت من وابسته به خداوند است و از او هستیم. اعتقاد به ربوبیت خداوند در نسبت آن با فرد، می تواند معنای عمیقی به فرد بدهد.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

پاسخ به پرسش از معنای زندگی دغدغه بسیاری فیلسوفان و اندیشمندان بوده است. برخی همچون نیچه، شوپنهاور و سارتر معنایی برای زندگی قائل نبوده اند. ولی بسیاری دیگر سعی کرده اند به این پرسش پاسخهای متفاوتی بدهند و با استدلال نشان دهند دیدگاه آنها می تواند بهتر معنای زندگی را تبیین کند.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

آخرین اخبار