در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      توانا بود هرکه دانا بود               ز دانش دل پیر برنا بود      دانا خبر نخستین مرجع اخبار علمی - آموزشی در ایران      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی محوری زیربنای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      گزارش کامل هر تحول علمی را در دانا خبر ببینید      
کد خبر: ۱۲۵۱۸۰۳
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ:
در نشست اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اعضای اتاق اصناف تهران، مدیــر کل تامین اجتماعی غرب استان تهران با اشــاره به هفته دفاع مقــدس و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا، ابراز امیدواری کرد فضای معنوی آن دوران به فضای اداری کشور گسترش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری دانا از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ؛ حسین امیری‌گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف شرکای اجتماعی ما هستند و اگر این دوستان ما را نقد کنند، استقبال می‌کنیم تا بتوانیم ایرادهای خود و مشکلات شــرکای اجتماعی را برطرف کنیم.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تصریح کرد: این از وظایف ذاتی ماست که نقد و نظر و مشکلات شرکای اجتماعی، صنوف مختلف، اتحادیه‌هــا و انجمن‌های صنفی را بشنویم و برطرف نماییم، اما توقع داریم این دوستان در مواقع الزم از تامین اجتماعی که شریک خودشان است، دفاع کنند؛ زیرا تامین اجتماعی امانتدار شما اســت و به رغم خدمات بســیاری که ارائه می‌کند، مظلوم است.

وی تصریح کرد: ما از شرکایمان می‌خواهیم که مــا را نقد کنند و ایرادهای مــا را هم بگویند که شــاید کم هم نیست، اما در امور کلان هــم باید به ما کمک کنند. شرکای اجتماعی در رســانه‌های همگانی نباید تامین اجتماعی را موشکباران کنند؛ زیرا این موضوع کم‌لطفی در حق خودشان است و در واقع دارند خودشان را می‌کوبند، چون ما هم از جنس خودشــان هســتیم.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تاکید کرد: ما توقع داریم شرکای اجتماعی ما این شرایط را درک کنند. تامین اجتماعی، ظرفیت و سرمایه‌های اجتماعی است. کسی که می‌گوید تامین اجتماعی ورشکسته شده، می‌خواهد در میان مردم ناامیدی ایجاد کند؛ چون می‎داند تامین اجتماعی وزنه بزرگی در زندگی مردم است و مردم به آن امیدوارند.

وی افزود: من پیش از این در معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بودم و می‌دانم که ذخایر و منابع این ســازمان نشان می‌دهد تامین اجتماعی بر خلاف ادعای کارشناسان خارج‌نشین، ورشکسته نیست؛ پس ما باید در میان مردم امید ایجاد کنیم.

امیری‌گنجــه با بیــان اینکــه چرخه عمر تامین اجتماعی مدل دارد، گفت: حداقل تا پنج سال آینده خطری برای تامین اجتماعی وجود ندارد و بعــد از آن هم بایــد آن را به تاخیر انداخت. همین کار را ســایر کشورها هم انجام می‌دهند. مثلا من خودم شــاهد بودم که کشور آلمان کسری منابع را از طریق اصلاح پارامتریــک جبران کرد، اما ما در 30 سال گذشته نتوانسته‌ایم اصلاح پارامتریک انجام دهیم.

وی افزود: در برخی کشــورها که حســاب و کتاب دقیقی هــم در منابع و مصــارف دارند، می‌گویند اگــر می‌خواهید توازن منابع داشته باشید باید اصلاح انجام دهید. اصلاحات پارامتریک یعنی نرخ حق بیمه را بالا ببریم و سن بازنشستگی را افزایش دهیم.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: ما از شما به عنوان شرکای اجتماعی انتظار داریم در تولید مبانی که ما انجام می‌دهیم، به شــکل مشترک از تامین اجتماعی دفاع و آن را در فضای کشور طنین‌انداز کنید.

پرســتو حجازی، معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعــی غرب تهران بزرگ نیز با اشاره به کارهــای فرهنگی انجام‌شده در تامین اجتماعی بــرای آموزش شــرکای اجتماعی گفت: معاونت‌های فرهنگی- اجتماعی، بیمه‌ای و امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی طی کار مشــترکی، بروشورهای بسیار مناسبی برای آموزش کارفرمایان تهیه کرده‌اند که به شکل سالانه بازبینی و اصلاح می‌شود. این محصولات فرهنگی می‌تواند در اختیــار اتاق اصناف قرار گیــرد تا بــرای آموزش اعضای اتاق اســتفاده شود.

معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعــی غــرب تهران بزرگ  تاکید کــرد: نگاه ما در تامین اجتماعــی، همگرایی و همراهی اســت؛ زیرا اعتقاد داریم اگــر جامعه کارفرمایــی از تامین اجتماعی رضایت و حرکت همسو داشــته باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات حل و برطرف می‌شود.


ارسال نظر