واکسیناسیون گسترده در ماه های اخیر یکی از مهمترین عوامل کاهش مرگ و میر در کشور است واکسیناسیون گسترده در ماه های اخیر یکی از مهمترین عوامل کاهش مرگ و میر در کشور است رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش میزان مرگ و میر در کشور، واکسیناسیون گسترده به ویژه در سه چهار ماه اخیر بوده است. اکثر افرادی که در بیمارستانها به دلیل ابتلا به کووید19 بستری می شوند، بدحال هستند و یا فوت می کنند، واکسن تزریق نکرده و یا به طور کامل(دو دُز) واکسینه نشده بودند. آنچه در پس زندگی بلاگرها می گذرد آنچه در پس زندگی بلاگرها می گذرد آدم ها فقط گوشه های دلپذیر و آرام زندگی شان را نشان می‌دهند. شما دخل و تصرفی در زاویه دید زندگی آدم ها ندارید، فرم و محتوا و صحنه هایی که مقابل دیدگان شما در فضای مجازی قرار می گیرد، بارها و بارها ویراستاری شده و سعی بر آن بوده آنقدر بی نقص به نظر برسد که هیچ کس فکرش را هم نکند، به زیبایی و بی نقصی یک نمایش حرفه ای باشد، که در حقیقت، نقطه مقابل آن، یا با چیزی که به نمایش گذاشته شده، تضاد داشته باشد.