برچسب ها - دوره بلوغ
نوجوانی مرحله ای از رشد است که فرزندان به لحاظ تغییرات و بروز و ظهور صفات ثانویه جنسی و بلوغی که در آن رخ می دهد، از اهمیت خاصی در طول زندگی برخوردار است و خانواده می تواند به روش های موثری، این دوره نوجوان را مدیریت کند. دختران و پسران در آستانه بلوغ، نسبت به وقوع آن باید آگاه شوند، این وظیفه مهم اساساً بر عهده پدر و مادر است.
کد خبر: ۱۳۱۲۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

همیشه نوجوانی بعنوان دوره ای مستقل در مراحل زندگی انسان مطرح بوده است . گرچه آغاز نوجوانی بطور کامل مشخص نیست ولی عموماً شروع نوجوانی با پدیده بلوغ همزمان و خاتمه آن شروع دوره جوانی است .
کد خبر: ۱۳۰۰۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

وقتی نوجوانان قدم به دوران بلوغ می‌گذارند، احساس مثبت یا منفی نوجوان نسبت به این تغییرات، نگرش او به ظاهرش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۶۷۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

آخرین اخبار