در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۱۷۲۳۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
کتيبه های سردر منازل ريشه در اعتقادات و باورهای دينی و مذهبی دارند و بازگو کننده هويت و شخصيت سازندگان و صاحبان منازل است.

تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجاربه گزارش گروه ایرانشناسی خبرگزاری دانا(داناخبر) به نقل از ایسنا، ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭ ﻭ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻳکی ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍی ﺍﺻلی ﻭﺭﻭﺩی‌ﻫﺎی منازل ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺩﺭﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ میﮔﺮﻓﺖ.

ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ می‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﺍی ﺯﻳﺒﺎ، ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ تا ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ‌ﺍی ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮی ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺒک ﺑﺎﺳﺘﺎنی ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻭ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﻣلی‌ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎﺭی ﻏﺮبی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮی ﺩﻭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋگی‌ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩ، ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﻧﻤﺎی ﻭﺭﻭﺩی‌ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩگی ﺭﻓﺖ ﻭ ﺟﺎی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻨﮓ‌ﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴنی، ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺬﻑ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭی ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻭﺭﻭﺩی‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺯﻝ شد.

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﮔﺮﺍنی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺘﻴﺒﻪ‌ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣلی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺭﻭﻧﺪ ﻧﺰﻭلی ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. امروزه با چرخ زدن در محله‌های قدیمی تهران کمتر اثری از این سردرها دیده می‌شود و خود صاحبان منازل، سازمان شهرداری و میراث فرهنگی تهران نیز تمایلی برای حفظ این آثار ندارند

تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار


تصاویری از سردر خانه های تهران در زمان قاجار.

برچسب ها: تهران قاجار سردر
ارسال نظر