برچسب ها - حمیدرضا آیت اللهی
یکی از شبهات در ارتباط با موضوع عدل این که؛ آیا تفاوت های انسانها و محرومیت های برخی با عدالت خداوند ناسازگار نیست؟ در پاسخ می توان گفت هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد و الا آن فرد نبود.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

امر محال قابل تحقق نیست تا بگوییم خداوند می تواند یا نمی تواند. اراده خداوند بر محالات تعلق نمی گیرد. شیعه با اصل عقل می خواهد بگوید یک سری کارها هستند که نکردنی است (مثل برخلاف عدل رفتار کردن) پس در دائره فعل خداوند قرار نمی گیرد.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

حقیقی ترین معنای زندگی در انجام عمل صالح توسط فرد و ایمان به خداوند و باور به معاد است.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

معنای زندگی با تلاش مداوم و آگاهانه و از روی اختیارِ فرد برای تعالی یافتن در زندگی تلازم دارد. یکی از موارد تعالی من در این زندگی دنیایی، به میزان درک هویت من برمی گردد. یعنی بدانم هویت من وابسته به خداوند است و از او هستیم. اعتقاد به ربوبیت خداوند در نسبت آن با فرد، می تواند معنای عمیقی به فرد بدهد.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

امیر المومنین پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

آموزه‌های تربیتی امام صادق (ع) به گونه‌ای نیست که ایشان در نظر داشته باشند در یک چهارچوب علمی، نظام تربیتی خاصی را ارائه کنند. چرا که ایشان از نظام تربیتی و تعلیمی، تغییر انسان‌ها و تاثیر گذاری برای تعلیم و تربیت را در نظر دارند. امروز در ادامه مبحث طرح شده روزهای گذشته به توجه دادن انسان به تکالیف تربیتی پدر و مادر می‌پردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۲۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

آموزه‌های تربیتی امام صادق (ع) به گونه‌ای نیست که ایشان در نظر داشته باشند در یک چهارچوب علمی، نظام تربیتی خاصی را ارائه کنند. چرا که ایشان از نظام تربیتی و تعلیمی، تغییر انسان‌ها و تاثیر گذاری برای تعلیم و تربیت را در نظر دارند. امروز در ادامه مبحث طرح شده روزهای گذشته به توجه دادن انسان به بالا بردن سطح درک عقلی انسانها می‌پردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۲۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

آموزه‌های تربیتی امام صادق (ع) به گونه‌ای نیست که ایشان در نظر داشته باشند در یک چهارچوب علمی، نظام تربیتی خاصی را ارائه کنند. چرا که ایشان از نظام تربیتی و تعلیمی، تغییر انسان‌ها و تاثیر گذاری برای تعلیم و تربیت را در نظر دارند. امروز در ادامه مبحث طرح شده روزهای گذشته به توجه دادن انسان به دوری از هوای نفس می‌پردازیم.
کد خبر: ۱۳۱۲۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۳

رییس انجمن فلسفه دین در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس فلسفه دین معاصر با بیان پیش فرض هایی که در مسایل فلسفه دین وجود دارد، عنوان کرد: تلقی غلط از فاعلیت الهی مهمترین مساله در فلسفه دین است.
کد خبر: ۱۱۶۶۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

رییس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اگر در تولید علم مانعی ایجاد شود باید آن را رفع کنیم، هیچ مانعی نباید بر سر راه تولید علم باشد.
کد خبر: ۱۱۶۵۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

هفدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا / فلسفه زندگی یکبار دیگر در بوته تفکر /4
تکنولوژی کاری کرده که متافیزیک یا ماوراءالطبیعه مورد طرد واقع شود اینکه نسبی‌گرایی و تکثرگرایی در آرای فلسفی را برای ما عادی کرده، ما را از تجرید‌های عقلی دور کرده و ما را درگیر مباحث دم دستی می‌کند لذا توضیح برخی مباحث فلسفی برای انسان امروز که درگیر تکنولوژی است بسیار سخت و پیچیده شده است.
کد خبر: ۱۱۵۴۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۲

هفدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا / فلسفه زندگی یکبار دیگر در بوته تفکر /1
امسال هفدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا به محلی برای تبیین آراء اندیشه ورزان و متفکران درباره «فلسفه و راه زندگی» بدل شد. بنیاد حکمت اسلامی صدرا مجالی فراخ در مجتمع آدینه تهران فراهم کرد تا برخی از فیلسوفان مطرح روزگار ما بار دیگر درباره یکی از مهمترین مساله فلسفی انسانی یعنی معنای زندگی، سخن بگویند.
کد خبر: ۱۱۵۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۲

آخرین اخبار