در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۵۰۹۶۲
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
مهارتی مهم برای حل مشکلات زوجین
نویسنده: فاطمه سادات زاهدی
مسران باید بیاموزند که هنگام بروز مشکل در روابط خود یا‌ دیگر‌ مسائل‌ زندگی‌ باید از هر گونه اقدام شتابزده بپرهیزند؛ خونسردی خود را حفظ کنند، از حل‌ مشکل ناامید نشوند، همدیگر را‌ متهم‌ نکنند و با بزرگواری و کرامت نفس برای حل آن‌ مشکل بکوشند


فاطمه سادات زاهدی، کارشناس ارشد مشاوره، خبرگزاری دانا، یکی از مهارت‌هایی که همسران باید از‌ ابتدای‌ ازدواج فراگیرند، مهارت مشکل‌گشایی‌ است. همسران باید بیاموزند که هنگام بروز مشکل در روابط خود یا‌ دیگر‌ مسائل‌ زندگی‌ باید از هر گونه اقدام شتابزده بپرهیزند؛ خونسردی خود را حفظ کنند، از حل‌ مشکل ناامید نشوند، همدیگر را‌ متهم‌ نکنند و با بزرگواری و کرامت نفس برای حل آن‌ مشکل بکوشند؛ مهم‌ترین گام در‌ حل‌ مشکلات، پذیرفتن‌ آنها به شکل یک مسأله‌ است نه به صورت یک مشکل؛ زیرا وقتی مشکل را به عنوان‌ مشکل‌ می‌نگریم، از جایگاه‌ هیجان با آن برخورد می‌کنیم و آن را حل‌ ناشدنی می‌کنیم؛ ولی وقتی آن‌ مشکل‌ را‌ به شکل مسئله می‌نگرم، از جایگاه حل مسأله با آن برخورد می‌کنیم و به صورت‌ منطقی با آن‌ روبه‌رو‌ می‌شویم. بعد از پذیرش آن مشکل به عنوان مسأله باید مراحل زیر را برای‌ مشکل‌گشایی‌ مورد نظر قرار دهیم:

در اولین گام باید‌ این‌ مسأله‌ و مشکل به طور دقیق شناخته شود، از‌ دیگر‌ مشکلات‌ و مسائل جدا گردد تا بررسی آن امکان‌پذیر شود.

دومین گام، بررسی راه حل‌های مختلف‌ مسأله‌ با یاری دادن فکری و عملی‌ و مشورت یکدیگر‌ است. در‌ این‌ مرحله، راه‌ حل‌های مسأله از طرف همسران بدون‌ قضاوت‌ و داوری درباره آنها ارائه می‌گردد.

سومین گام آن است که همسران به بحث‌ و بررسی پیرامون راه حل‌های ارائه شده‌ می‌پردازند و‌ راه حل‌های اجرا نشدنی‌ را‌ کنار گذاشته و راه حل‌ مناسب‌ را برمی‌گزیند.

چهارمین گام برای حل مسأله، اجرای راه حل مناسب انتخاب شده است. زوجین‌ باید در‌ این‌ مرحله، هر کدام خود را متعهد‌ و ملزم‌ به اجرای راه حل‌ بدانند و برای‌ انجام آن‌ بکوشند.
برای موفقیت در حل مسأله و مشکل پیش‌آمده بین زوجین، چند عامل بسیار مؤثر است که یکی‌ از‌ عوامل پرورش روحیه سازگاری است.

این عامل، نقش بسیار مهمی‌ در حل مشکل‌گشایی و حل اختلافات زناشویی و افزایش‌ خشنودی همسر دارد. امام صادق (ع) می‌فرماید: أیّما أهل بیت أعطوا‌ حظّهم‌ من الرّفق‌ فقد وسّع اللّه علیهم فی‌ الرزق؛ به‌ هر‌ خانواده‌ای‌ که (نعمت) رفق‌ و مدارا عطا‌ شود، به‌ راستی‌ که خداوند به رزق و روزی آنان وسعت می‌بخشد.

ارسال نظر