در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۹۷۱۱۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
مدیریت خشم با چند تکنیک ساده
خشم حالتی عاطفی و احساسی طبیعی است که همه انسان ها با درجات مختلفی آن را در زندگی خویش تجربه می کنند ؛ بنابراین خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در موقع رویارویی با محرک های نامطلوب محیطی است ؛ احساسی که همه و در هر سنی آن را تجربه می کنند .

فاطمه سادات زاهدی ، کارشناس ارشد مشاوره ، خبرگزاری دانا ، گروه سلامت و سبک زندگی ؛  خشم حالتی عاطفی و احساسی طبیعی است که همه انسان ها با درجات مختلفی آن را  در زندگی خویش تجربه می کنند ؛ بنابراین خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در موقع رویارویی با محرک های نامطلوب محیطی است ؛ احساسی که همه و در هر سنی آن را تجربه می کنند .

خشمگین شدن دو عامل مهم و اصلی دارد .

عوامل درونی : عواملی که هیچ شخصی در پیدایش آنها تأثیر گذار نبوده و تنها از درون خودمان سرچشمه می گیرد . مانند : افکار ، عقیده ها ، خاطره ها ، سرکوب ها ، حوادث قبل و ...

عوامل بیرونی : این عوامل همانطور که از نامشان هم پیداست عواملی هستند که در بیرون از ذهن ما و در اطرافمان اتفاق می افتد و افراد دیگر بیشتر از خودمان در به وجود آمدنشان تأثیر گذار هستند . عواملی مثل رخ دادن اتفاقات بد ، وضعیت زندگیمان و ...

شناسایی علایم خشم

نخستین قدم برای کنترل خشم این است که بتوانید به موقع بروز این هیجان را در خود تشخیص دهید . عصبانیت در هر کسی می تواند با علایم خاصی بروز کند ، چند وقتی خود را زیر نظر بگیرید تا بفهمید هنگامی که خشمگین هستید چه علایم جسمانی ، شناختی و روانی راتجربه می کنید . هر چقدر سریع‌تر بتوانید وقوع علایم خشم را در خویش تشخیص دهید بیشتر می توانید آن راتحت کنترل خود در بیاورید .

بسیاری  از افراد فکر می‌کنند که خشم آنقدر قدرتمند است که کنترل انسان را از او می گیرد و قابل مدیریت کردن نیست . در حالی که با استفاده از راهکارهایی ساده می‌توانید خشم خود را  کنترل کنید و روابط خود را  از فشار و آسیب نجات بخشید .

در ادامه به برخی از این راهکار ها می پردازیم .

تمرین تنفس عمیق

به جای اینکه به عصبانیت خود اجازه دهید تا خارج از کنترل شما قرار گیرد ،  هر دفعه که حس عصبانیت می کنید ، برای آرام کردن بدن و ذهنتان ، به تمرین  تکنیک های تنفس ساده عادت کنید .

ترک موقعیت

یکی از راه های  کنترل عصبانیت ترک موقعیت برانگیزاننده عصبانیت است . با ترک موقعیت ، شما به خود فرصت  فکر کردن می دهید و می توانید به موقعیت فراسوی نیازها و خواسته های  خویش توجه کنید .

 در چنین شرایطی ، چنانچه مخاطب شما شخص خاصی است ، می توانید از وی بخواهید تا در زمان دیگری در خصوص مسأله تان صحبت کنید .

کنترل افکار منفی

یکی از راهکارهای مؤثر کنترل خشم اطلاع و آگاهی از شیوه فکر کردن می باشد . یعنی گاهی وقت ها ما اتفاقات اطراف را به شکلی نادرست تفسیر می کنیم که می تواند منجر به بروز خشم شود . لذا زین پس کوشش کنیم آنچه اتفاق افتاده است رابه نحوی دیگر بنگریم شاید نظرمان نسبت به مسأله تغییر کرد .

تخلیه انرژی

تخلیه انرژی به انسان خویشتنداری می بخشد تا بتواند با منبع خشم مقابله کند . هنگامی که خشم بر ما چیره می شود ،  خالی کردن انرژی از طریق پرداختن به فعالیت های جسمی یا خلاق ، مؤثر و اثرگذار است . فایده ی تخلیه ی خشم این است که  می توان در وضعیت ذهنی آرام ، مشکل خشم برانگیز خود را حل کرد . تخلیه انرژی به عنوان یک مهارت مقابله با خشم ، فرایندی دو مرحله ای است .

انجام ورزش

فعالیت فیزیکی می تواند باعث کاهش استرس و در پی آن به کنترل خشم منجر شود . چنانچه احساس خشم می کنید ، پیاده روی کنید ، بدوید و یا برای چند لحظه فعالیت های لذت بخش انجام دهید .

فاطمه سادات زاهدی ، کارشناس ارشد مشاوره ، خبرگزاری دانا ، گروه سلامت و سبک زندگی ؛  خشم حالتی عاطفی و احساسی طبیعی است که همه انسان ها با درجات مختلفی آن را  در زندگی خویش تجربه می کنند ؛ بنابراین خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در موقع رویارویی با محرک های نامطلوب محیطی است ؛ احساسی که همه و در هر سنی آن را تجربه می کنند .

خشمگین شدن دو عامل مهم و اصلی دارد .

عوامل درونی : عواملی که هیچ شخصی در پیدایش آنها تأثیر گذار نبوده و تنها از درون خودمان سرچشمه می گیرد . مانند : افکار ، عقیده ها ، خاطره ها ، سرکوب ها ، حوادث قبل و ...

عوامل بیرونی : این عوامل همانطور که از نامشان هم پیداست عواملی هستند که در بیرون از ذهن ما و در اطرافمان اتفاق می افتد و افراد دیگر بیشتر از خودمان در به وجود آمدنشان تأثیر گذار هستند . عواملی مثل رخ دادن اتفاقات بد ، وضعیت زندگیمان و ...

شناسایی علایم خشم

نخستین قدم برای کنترل خشم این است که بتوانید به موقع بروز این هیجان را در خود تشخیص دهید . عصبانیت در هر کسی می تواند با علایم خاصی بروز کند ، چند وقتی خود را زیر نظر بگیرید تا بفهمید هنگامی که خشمگین هستید چه علایم جسمانی ، شناختی و روانی راتجربه می کنید . هر چقدر سریع‌تر بتوانید وقوع علایم خشم را در خویش تشخیص دهید بیشتر می توانید آن راتحت کنترل خود در بیاورید .

بسیاری  از افراد فکر می‌کنند که خشم آنقدر قدرتمند است که کنترل انسان را از او می گیرد و قابل مدیریت کردن نیست . در حالی که با استفاده از راهکارهایی ساده می‌توانید خشم خود را  کنترل کنید و روابط خود را  از فشار و آسیب نجات بخشید .

در ادامه به برخی از این راهکار ها می پردازیم .

تمرین تنفس عمیق

به جای اینکه به عصبانیت خود اجازه دهید تا خارج از کنترل شما قرار گیرد ،  هر دفعه که حس عصبانیت می کنید ، برای آرام کردن بدن و ذهنتان ، به تمرین  تکنیک های تنفس ساده عادت کنید .

ترک موقعیت

یکی از راه های  کنترل عصبانیت ترک موقعیت برانگیزاننده عصبانیت است . با ترک موقعیت ، شما به خود فرصت  فکر کردن می دهید و می توانید به موقعیت فراسوی نیازها و خواسته های  خویش توجه کنید .

 در چنین شرایطی ، چنانچه مخاطب شما شخص خاصی است ، می توانید از وی بخواهید تا در زمان دیگری در خصوص مسأله تان صحبت کنید .

کنترل افکار منفی

یکی از راهکارهای مؤثر کنترل خشم اطلاع و آگاهی از شیوه فکر کردن می باشد . یعنی گاهی وقت ها ما اتفاقات اطراف را به شکلی نادرست تفسیر می کنیم که می تواند منجر به بروز خشم شود . لذا زین پس کوشش کنیم آنچه اتفاق افتاده است رابه نحوی دیگر بنگریم شاید نظرمان نسبت به مسأله تغییر کرد .

تخلیه انرژی

تخلیه انرژی به انسان خویشتنداری می بخشد تا بتواند با منبع خشم مقابله کند . هنگامی که خشم بر ما چیره می شود ،  خالی کردن انرژی از طریق پرداختن به فعالیت های جسمی یا خلاق ، مؤثر و اثرگذار است . فایده ی تخلیه ی خشم این است که  می توان در وضعیت ذهنی آرام ، مشکل خشم برانگیز خود را حل کرد . تخلیه انرژی به عنوان یک مهارت مقابله با خشم ، فرایندی دو مرحله ای است .

انجام ورزش

فعالیت فیزیکی می تواند باعث کاهش استرس و در پی آن به کنترل خشم منجر شود . چنانچه احساس خشم می کنید ، پیاده روی کنید ، بدوید و یا برای چند لحظه فعالیت های لذت بخش انجام دهید .

 

ارسال نظر