برچسب ها - دکتر حمیدرضا آیت اللهی
یکی از شبهات در ارتباط با موضوع عدل این که؛ آیا تفاوت های انسانها و محرومیت های برخی با عدالت خداوند ناسازگار نیست؟ در پاسخ می توان گفت هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد و الا آن فرد نبود.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

امر محال قابل تحقق نیست تا بگوییم خداوند می تواند یا نمی تواند. اراده خداوند بر محالات تعلق نمی گیرد. شیعه با اصل عقل می خواهد بگوید یک سری کارها هستند که نکردنی است (مثل برخلاف عدل رفتار کردن) پس در دائره فعل خداوند قرار نمی گیرد.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

حقیقی ترین معنای زندگی در انجام عمل صالح توسط فرد و ایمان به خداوند و باور به معاد است.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

معنای زندگی با تلاش مداوم و آگاهانه و از روی اختیارِ فرد برای تعالی یافتن در زندگی تلازم دارد. یکی از موارد تعالی من در این زندگی دنیایی، به میزان درک هویت من برمی گردد. یعنی بدانم هویت من وابسته به خداوند است و از او هستیم. اعتقاد به ربوبیت خداوند در نسبت آن با فرد، می تواند معنای عمیقی به فرد بدهد.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

تجربه دینی در فلسفه دین عمدتا در مباحث باور به خداوند مطرح شده است و نشانه‌ای بر وجود امر الوهی دانسته شده است. درحالی که اگر معنای عام تری از آن درنظر بگیریم می‌تواند بسیاری از آموزه‌های دینی غیر از وجود خداوند را نیز دربربگیرد.
کد خبر: ۱۳۱۳۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

به گواه تاریخ شهید مطهری بزرگترین رسالت خویش را احیاگری اندیشه‌های اسلامی می‌دانستند. ایشان در این راه شجاعانه به هیچ گونه ملامتی اهمیت نمی‌دادند و به‌ حق وظیفه احیاگری اندیشه های اسلامی را به خوبی انجام رساندند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

امیر المومنین به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

آخرین اخبار