برچسب ها - دکتر حمیدرضا آیت اللهی
امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

تجربه دینی در فلسفه دین عمدتا در مباحث باور به خداوند مطرح شده است و نشانه‌ای بر وجود امر الوهی دانسته شده است. درحالی که اگر معنای عام تری از آن درنظر بگیریم می‌تواند بسیاری از آموزه‌های دینی غیر از وجود خداوند را نیز دربربگیرد.
کد خبر: ۱۳۱۳۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

امیر المومنین، به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

به گواه تاریخ شهید مطهری بزرگترین رسالت خویش را احیاگری اندیشه‌های اسلامی می‌دانستند. ایشان در این راه شجاعانه به هیچ گونه ملامتی اهمیت نمی‌دادند و به‌ حق وظیفه احیاگری اندیشه های اسلامی را به خوبی انجام رساندند.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

امیر المومنین به فرموده خودشان، پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند.
کد خبر: ۱۳۱۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

آخرین اخبار
پربازدید ها